User Tools

Site Tools


xic

¡Açò és una versió antiga del document!


XIC-XIQUET

  • Amb el sentit de xicotet.
  • Braç Xiquet.- Es refereix al BRACET
  • Partida del Braç Xic.- Apareix al Llibre Padró (f. 66b) com a “Partida del Brazo Pequeño” i aixi ho arreplega SANCHIS Alfonso en el seu recull de toponímia rural, traduint-lo com “Partida del Braç Xic”, encara que sembla que correspon a la Partida del BRACET.
xic.1368174964.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:46 (edició externa)