VIII Passejant per rutes amigues. Les séquies del sud.

Les séquies del sud

1.- Repartidor de les llengües o de SANT ONOFRE.  Vora de l’ermita de sant Onofre, té com a funció dividir les aigües de la Séquia de Quart per repartir-les en dos braços d’aigua: la Séquia de Quart pròpiament dita i la de Benàger. Utilitza la tècnica de les llengües, és a dir, una paret o tallamar dins del caixer de la séquia que divideix les aigües i unes comportes a l’entrada de cadascú dels braços per regular la quantitat d’aigua de cada séquia.

2.- Pedra de Sang i Foc.  Era una pedra foradada col·locada al llit de la Séquia de Quart.   Amb un forat d’uns 8 cm, donava  pas al Braç del Molí. mentre la resta d’aigua anava cap a la Séquia del Dimartsl.  Tenia el privilegi de no poder tancar-se mai.

3.- Braç del Molí. És un dels dos braços principals que s’obrin de la sèquia de Quart. S’inicia poc desprès del Partidor de Sant Onofre.   Travessa fins a l’antic pas a nivell i baixa, pel Camí de Madrid fins al Casino, anat pel marge esquerra de la carretera. Allí, s’enfila pel Carrer Baró de Càrcer fins el principi del Carrer Pizarro. El dijous, es feia una ampla parada per a que pujara de nivell i donar aigua al rec del Dijous. Una comporta el permet baixar pel desnivell del Carrer del Molí per donar força a les moles. Després de donar força al Molí, l’aigua continuava regant les hortes de la Partida de l’Administració i finalitzava arribant fins a la Partida de l’Alter

4.- Motor de la Mare de Déu de la Llum. Motor de Quart- Aldaia.  En novembre de 1928 es va crear la societat “Pozo Unión de Labradores” pels regants del Bracet i del Braç del Mig, per a explotar el pou, en eixe moment propietat de J.B. Valldecabres i J.M. Coll. Actualment el seu nom és Motor Verge de la Llum.

5.- Braç del Dimarts.  És un dels dos braços en els que es divideix la Séquia de Quart, prop de l’antiga Alqueria de Sant Onofre. Després de donar aigua al Braç del Molí, es forma el Braç del Dimarts, que continua cap al sud pel límit que separa les zones d’horta i secà.  La séquia continua cap al sud per a alimentar el rec del Divendres, ja al terme d’Aldaia.

6.- Partidor del Bracet i del Braç del Mig.  Este braç naix de la divisió de la Séquia de l Dimarts en tres braços: Bracet, del Mig i Forà. La sèquia del Bracet és la que circula més al nord de les tres, d’oest a est.   El Braç del Mig discorre cap a l’est entre els altres dos braços. Al poc, en altra divisió, fa nàixer el Braç Fondo.

7.- Motor de St Antoni o del Braç Forà.   Nomenat popularment “el número 1”. Es troba  entre la Senda d’Aldaia i el Camí de de Samarra;  entre el Braç Fondo i el Braç Forà. Fins fa pocs anys continuava en ús.

8.- Camí de Samarra. Naixia al nucli urbà en el que ara és el Camí del Cememnteri. A hores d’ara podem considerar el camí des de l’altra banda de l’Autovia A-3, on és el camí d’accés al Cementeri Municipal  Actualment és l’entrada del camí del Cementeri Municipal

9.- Cementeri Municipal.   Cap a l’any 2000, els problemes de funcionament del cementeri parroquial, donaren a l’ajuntament l’oportunitat d’establir un cementeri de gestió municipal, construint-lo de nova planta, vora el Camí de Samarra, a la zona del Braç Forà, en el límit amb el terme d’Aldaia. ,

10.- El Braç Forà.   Esta séquia és realment “forà”, vol dir, es troba a la rodalia del terme de Quart, marcant el límit pel sud amb el terme d’Aldaia. Es conserva com a paraula aguda, encara que en alguns textos es refereix a la “sequia Forana” i en les converses dels antics se li anomena també “el braç de fora” o de les vinyes. Naix, amb el Bracet i el Braç del MIG, de la partició de la Séquia del Dimarts i va regant cap a l’est les partides del Braç del Mig i la seua pròpia. Després segueix pel terme d’Aldaia, on rega més de 1000 fanecades. A partir de la Senda de Silla va regant tota la zona Nord de la Partida de la Nòria o El Blanc. Es seu tram final va paral·lel a la Senda de Xirivella, però actualment no es pot seguir per les ampliacions de carreteres i l’apropiació dels camins que han fet algunes empreses agrícoles.

11.- Passarel·la per damunt l’A-3

12.- Bosc de moreres a la Partida del Bracet (A. Amics de l’Animeta).  La Partida del Bracet abarcaba des de la Senda de Silla fins a la Senda de Xirivella i entre la Partida del Roll de les Eres pel nord i la dels Fondos pel sud. En total eren prop de 20 hectarees de cultiu, quasi 240 fanecades. Encara hui es pot accedir a este tros d’horta, pero ja està acabant-se el disseny del nou nucli residencial que creixerà en esta partida.