User Tools

Site Tools


bolos

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

bolos [2008/06/24 18:45]
127.0.0.1 creat
bolos [2013/11/10 22:28]
Llínea 1: Llínea 1:
-====== BOLOS ====== 
-   * Toponímic molt estés a terres valencianes. ​ És molt probable que siga de procedencia mossàrab derivat de bolo: pedra redona; o de boll: bullidor, ull d’aigua ([[ON]]). 
- 
-  * **Sifó de Bolos.**- ​ [si’fó de Bólos] ​ (Ø 39.479370, -0.434958) L’encreuament de  l’Aqüeducte d’[[AIGÜES]] potables amb la Séquia de [[MISLATA]],​ es salvava mitjançant un sifó que passava per baix de la séquia. ​ Es trobava al mig de l’horta, ​ a continuació del que ara és Carrer Jaime Blames, després de creuar el  Carrer Santa Cecilia. ​ Era un punt crític en el submistrament d’aigua a la capital. ​ Després de Guerra, i fins a una época prou recent, la Guardia Civil anava totes les nits a les instalacións per evitar sabotatges. 
  
bolos.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:28 (edició externa)