Eines de l'usuari

Eines del lloc


cid

CID

  • Derivat de l’àrab sayyidi: senyor meu. La figura del Cid és històrica i ha quedat reflectida a nombrosos documents, en particular al cantar castellà antic “Mio Cid”. Hi ha nombrosos topònims, com València del Cid, que es refereixen a este personatge. Cal tindre en compte que, la major part, són d’edat moderna i que apareixen al rebuf de onades farcides de sentiments patriòtics (ON).
  • Partida del Pessebret del Cid.- [el pese’břet del ‘sid] Apareix al llibre de Privilegis (XX), en referència a un pleit de 1721. Partida del PESSEBRET.
cid.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:28 per 127.0.0.1