User Tools

Site Tools


cid

¡Açò és una versió antiga del document!


CID Derivat de l’àrab sayyidi: senyor meu. La figura del Cid és històrica i ha quedat reflectida a nombrosos documents, en particular al cantar castellà antic “Mio Cid”. Hi ha nombrosos topònims, com València del Cid, que es refereixen a este personatge. Cal tindre en compte que, la major part, són d’edat moderna i que apareixen al rebuf de onades farcides de sentiments patriòtics (ON).

  • Partida del Pessebret del Cid.- [el pese’břet del ‘sid] Apareix al llibre de Privilegis (XX), en referència a un pleit de 1721. Partida del PESSEBRET.
cid.1214047539.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:46 (edició externa)