User Tools

Site Tools


cid

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cid [2008/06/21 13:25]
127.0.0.1 creat
cid [2013/11/10 22:28] (Actual)
Llínea 1: Llínea 1:
-CID +====== ​CID ====== 
-Derivat de l’àrab sayyidi: senyor meu.  La figura del Cid és històrica i ha quedat reflectida a nombrosos documents, en particular al cantar castellà antic “Mio Cid”. ​ Hi ha nombrosos topònims, com València del Cid, que es refereixen a este personatge. ​ Cal tindre en compte que, la major part, són d’edat moderna i que apareixen al rebuf de onades farcides de sentiments patriòtics ​ ([[ON]]).+  ​* ​Derivat de l’àrab sayyidi: senyor meu.  La figura del Cid és històrica i ha quedat reflectida a nombrosos documents, en particular al cantar castellà antic “Mio Cid”. ​ Hi ha nombrosos topònims, com València del Cid, que es refereixen a este personatge. ​ Cal tindre en compte que, la major part, són d’edat moderna i que apareixen al rebuf de onades farcides de sentiments patriòtics ​ ([[ON]]).
  
   * **Partida del Pessebret del Cid.**- [el pese’břet del ‘sid] ​  ​Apareix al llibre de [[Privilegis]] (XX), en referència a un pleit de 1721. Partida del [[PESSEBRET]].   * **Partida del Pessebret del Cid.**- [el pese’břet del ‘sid] ​  ​Apareix al llibre de [[Privilegis]] (XX), en referència a un pleit de 1721. Partida del [[PESSEBRET]].
  
cid.1214047539.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:46 (edició externa)