User Tools

Site Tools


forana

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

forana [2012/07/27 03:20]
94.23.1.28 uwziJkEVqYBTMis
forana [2013/11/10 22:29]
Llínea 1: Llínea 1:
-David: Hej David! Jag tycker allitd det e4r sve5rt att re5da andra me4nniskor eftersom vi e4r se5 olika som personer, men jag ska svara pe5 din fre5ga, med utge5ng fre5n mig sje4lv och me4nniskor omkring mig: * Ge4llande spre5ket e4r det ve4ldigt individuellt,​ men de flesta Gambianer jag ke4nner i Sverige le4r sig spre5ket ve4ldigt snabbt. De4remot e4r det fe5 Gambianer som jag ke4nner som ve4ljer att satsa pe5 vidareutbildning ne4r de kommit hit som vuxna, om de inte kommit specifikt ff6r att just studera, vilket det e4r fe5 i min bekantskapskrets som gf6r. De flesta som le4mnar Gambia ff6r att kunna studera utomlands, e5ker till England ff6r att gf6ra det, de5 de fe5r spre5ket ​ gratis ​ de4r. * Nu vet jag inte vart du bor, men jag kan se4ga att om du bor i en stf6rre stad i Sverige, se5 behf6ver du inte oroa dig ff6r att kvinnan inte kommer att finna landsme4n att umge5s med. I sverige bor det ff6rhe5llandevis me5nga Gambianer och de flesta e4r ve4ldigt ve4nligt inste4llda till be5de svenskar och svensk kultur, samtidigt som man ve4nar mycket om sin egen ockse5. Man vill ha sina traditionella barndopsfester,​ man e4ter ge4rna sin Gambianska mat. etc. Samtidigt har man ff6rste5else och ser positivt pe5 me5nga saker i svensk kultur, man har stor tillit till ve5r sjukve5rd, skola ve5r sociala uppbyggnad. * Me5nga Gambianer som le4mnar Gambia ff6r ve4stve4rlden,​ gf6r det ff6r att man har ff6rhoppningar om ett be4ttre liv, en typ av  ekonomisk flykting . I Gambia e4r det ne4stan omf6jligt att fe5 ett arbete, skolorna ne5r inte se4rskilt hf6ga utbildningar. De4remot se5 kommer det ofta en period ne4r man levt ett tag i sverige och vardagen kommer krypande och allt ovant och nytt inte le4ngre e4r se5 exotiskt och man bf6rjar le4ngta hem till sina ne4ra och ke4ra. De flesta flyttar inte hem p.g.a. det, men jag skulle vilja pe5ste5 att bland mina bekanta har det inte varit ovanligt med en depression under denna period. * En annan sak som jag vill tipsa dig om e4r dels ff6rsf6rjningen,​ att diskutera det innan din blivande fru eventuellt flyttar hit, ff6r det e4r inte helt ovanligt att me4n ff6rsf6rjer sina fruar i Gambia ne4r man e4r gifta och me5nga kvinnor ff6rve4ntar sig att bli ff6rsf6rjda av sina me4n ne4r de kommer hit, de4remot om de ff6rste5r olikheterna och fe5r de ff6rklarade ff6r sig, se5 e4r de flesta beredda att arbeta ff6r ff6rsf6rjning. Ne4r en kvinna Arbetar i Gambia, e4r det vanligt att hon ff6rve4ntar sig att hon sje4lv ska disponera sin lf6n pe5 sig sje4lv, sina sle4ktingar etc. Se5 det e4r viktigt att ff6rklara hur ekonomi fungerar i Sverige. De4remot se5 e4r det e5 andra sidan viktigt ff6r dig att veta att i Gambia e4r det de vuxna barnen som ff6rsf6rjer sina ff6re4ldrar och ibland e4ven fler sle4ktingar,​ se5 det e4r bra om du tar i bere4kningen och diskuterar med din blivande fru om hur mycket och pe5 vilket se4tt ni kan hje4lpa till med hennes sle4ktingars ff6rsf6rjning. * Gambianska kvinnor har oftast mycket le4gre krav pe5 pengar ff6r sig sje4lva, e4n vad svenska kvinnor har. Vi e4r bortske4mda med olika typer av hudkre4mer, ansiktskre4mer,​ me4rkessmink etc. Gambianska kvinnor le4gger hellre pengar pe5 skor, fina kle4der, men man har se4llan kravet pe5 att det ska vara dyra, Europeiska me4rken. Men det finns naturligtvis skillnader de4r ockse5. * Som jag skrev i bf6rjan, se5 tycker jag det e4r sve5rt att re5da andra. Se4rskilt ne4r jag inte tre4ffat varken dig eller din kvinna, de4remot se5 kan jag se4ga, av egen erfarenhet, att min kontakt med Gambia och Gambias befolkning varit i stf6rsta del positiv och dessa erfarenheter skulle jag aldrig vilja vara utan. Se5, David, mitt be4sta re5d till dig e4r:  Where there b4s a will-theres always a way , samtidigt som det e4r bra och vettigt att ff6rsf6ka anve4nda sin logik ockse5, ff6r det e4r verkligen en stor omste4llning att flytta till ett annat land, samtidigt som det ockse5 e4r ett stort ansvar ff6r dig, ff6r att hon ska fe5 en bra start i ett helt nytt land! Hur du e4n gf6r f6nskar jag dig varmt LYCKA TILL!! Kram!+
forana.txt · Última modificació el: 2013/11/10 22:29 (edició externa)