User Tools

Site Tools


forn

¡Açò és una versió antiga del document!


Jag se5g ditt svar ff6rst nu och jag ville bara nu tacka dig ff6r det! Det var ett le5ngt och intressant svar. Kanske inte se5 mkt mer e4n vad jag vet redan, men det reder ut taankrna.Jag e4r lite ff6rve5nad att vi he5ller kontakten fortfarande.. OCH.. jag e4lskar henne. Jag brukar ha sve5rt att se4ga det ordet och gifterme5l har legat le5ngt borta tidigare. har varit mest ytligare relationer. Se5, viljan finns faktiskt! Ibland kommer det f6ver mig tankar om hon bara vill hit till Sverige och jag e4r endast ne5gon som hje4lper henne hit. Men allt annars talar verkligen ff6r att hon har ke4nslor ff6r mig. men det e4r sve5rt att sle4ppa tvivlet, framff6r allt ne4r man pratar med andra he4r hemma i Sverige. Sen hf6r man ju alla bere4ttelser om kvinnor som blir ke4ra i gambianer och de4r kan man verkligen tvivla pe5 me4nnens avsikt med det hela. Sve5rt!tack ff6r svaret! Kram/David

forn.1343354688.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:46 (edició externa)