Eines de l'usuari

Eines del lloc


gracia

GRÀCIA

  • La paraula significa, en llenguatge jurídic: benvolença, benefici especial concedit pel poder públic sense compensació directa (GDLC). Tal vegada derive de Deo gratia: formula litúrgica llatina d’agraïment a Déu. També potser que tinga relació amb una advocació a la Mare de Déu de Gràcia (ON)

Caseta de regants on es troba la comporta que dóna aigua al Roll de Gràcia

  • Roll del Gràcia.- [el’řoʎ de ‘gřasja] (39.484896, -0.448897 → 39.486895, -0.446036) Apareix a les ordenances de la Séquia de QUART de 1709 (Grinyó1, 104) El Roll de Gràcia és el primer que pren aigua de la Séquia de QUART, abans inclús del Partidor de Sant ONOFRE. “Prenia l’aigua amb una pedra foradada, al terra de la Séquia de Quart, que es tapava amb un tap de suro, un poc més gran que el tamany d’un puny” (P. Sancho). Rega la zona de les partides del Roll de Gràia, el BARRANQUET i el Pont CATXO, pràcticament des de l’avinguda de Sant Onofre fins al RIU. Cal tindre en compte que en esta extensa zona hi ha moltes parcel·les no cultivables. Per a dur aigua a les hortes de vora el riu, hi havia una séquia en alt que saltava sobre la Séquia de MISLATA.
  • Partida del Roll de Gràcia.- [el’řoʎ de ‘gřasia] ( ≈ 39.483057, -0.449081) La Partida del Roll de Gràcia ocupava la zona des de l’Avinguda de Sant ONOFRE fins al BARRANQUET, pràcticament des de les cases de ELCANO fins a l’antic pas a nivell. Era una partida que, per estar vora el terme de Manises, ha suportat des de finals de s. XIX la instal·lació de moltes infraestructures: el depòsit d’AIGÜES potables i el seu AQÜEDUCTE, les VIES de tren, el Camí de MADRID, la carretera QUART- Domeño… Encara i tot, pels anys 40, hi havia cultivades prop del 80% de les més de 11 hectàrees que ocupava la partida, unes 106 fanecades. Hores d’ara només resten alguns horts interiors, com el de Sant ENRIQUE.
  • Rollet de Gràcia.- [el’řoʎet de ‘gřasia] (Ø 39.483101, -0.450886 → 39.482251, -0.448167) Es troba a la cartografia de l'IGN (7) Arrancava des del Roll de GRÀCIA i baixava per la banda esquerra de l’avinguda de Sant Onofre. Regava les hortes de la vora de l’avinguda i desaiguava a la Séquia del MOLI.
gracia.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1