User Tools

Site Tools


hostal

Diferències

Ací es mostren les diferències entre dos versions de la pàgina.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
hostal [2008/06/25 19:49]
127.0.0.1 creat
hostal [2013/11/10 22:29] (Actual)
Llínea 2: Llínea 2:
   * Es té constància que, almenys, des de 1570 ([[Privilegis]] p.314) fins al final de l’època senyorial, a Quart hi havia un hostal o tenda exclusiva per a l’abastiment del poble que arrendava ​ l’ajuntament,​ a banda del mercat del dimecres, on la gent podia vendre els seus productes del camp.   * Es té constància que, almenys, des de 1570 ([[Privilegis]] p.314) fins al final de l’època senyorial, a Quart hi havia un hostal o tenda exclusiva per a l’abastiment del poble que arrendava ​ l’ajuntament,​ a banda del mercat del dimecres, on la gent podia vendre els seus productes del camp.
  
-  ***L’Hostal.**- ​ [los’tal] ​ L’hostal era una tenda d’ultramarins que es trobava a la Plaça Valldecabres,​ l’antiga Plaça ​Major del poble, vora el Camí de València.  Al 2003 fou enderrocada i es construí al solar unes vivendes de dos altures. ​ El nom, encara que no estava al mareix lloc, té relació amb la Casa Mesó: hostal, pati de ramats i tenda d’abastos de propietat municipal de que fa referència el [[Llibre Padró]] (156). ​ De l’expedient d’alienació de l’edifici a 1834, hi resta una part a l’arxiu de la Biblioteca Municipal.+  ***L’Hostal.**- ​ [los’tal] ​ L’hostal era una tenda d’ultramarins que es trobava a la Plaça Valldecabres,​ l’antiga Plaça ​[[MAJOR]] ​del poble, vora el Camí de [[VALÈNCIA]].  Al 2003 fou enderrocada i es construí al solar unes vivendes de dos altures. ​ El nom, encara que no estava al mareix lloc, té relació amb la Casa Mesó: hostal, pati de ramats i tenda d’abastos de propietat municipal de que fa referència el [[Llibre Padró]] (156). ​ De l’expedient d’alienació de l’edifici a 1834, hi resta una part a l’arxiu de la Biblioteca Municipal.
  
hostal.1214416189.txt.gz · Última modificació el: 2013/11/10 22:46 (edició externa)