Eines de l'usuari

Eines del lloc


moli

MOLÍ

El Molí

  • El Moli.- [el mo’li] (39.482344, -0.439804) A Quart, és el Molí per antonomàsia. Conegut com el Molí de la SENYORIA, Molí dels FRARES, o Molí del Real, estava regit pels monjos de Poblet fins 1835, que nomenaven al moliner que s’encarregava del treball i del manteniment. Tots el habitants del poble estaven obligats a moldre el seu forment i el moliner es quedava, com a pagament, un sac de cada 8. Amb la desamortització, passà a anomenar-se Molí del Real, i fou adquirit per una família de València, la qual, després de fer diverses inversions en l’edifici i la maquinària, el deixà definitivament abandonat cap als anys 60. Es troba, actualment, dins del nucli urbà de Quart, prop de l’encreuament dels Carrers Majoral de Quart i Gerardo Padini, amb entrada actualment pel número 10 d'este últim. “Es tracta de l’únic molí que hi ha hagut al llarg de la història sobre la sèquia de Quart. L’edifici antic està situat sobre el caixer del Braç del Molí, i aprofita un cert desnivell del terreny (15 m.) per a provocar una caiguda considerable d’aigua per mitjà d'un salt, circumstància que permet la construcció d'un cup, que és un element peculiar en tota l’horta de la Vega de València. Encara que sembla clar el seu origen islàmic, la construcció actual deu ser dels s. XVI-XVII, i en particular a partir de la seua desamortització, la segona meitat del s.XIX, quan passa a mans privades i es reforma tan la seua arquitectura, construcció d’una casa adjunta, xemeneia, façana; com la seua maquinaria, on es substituïren les peces de fusta per engranatges de ferro. Tot l’edifici, amb la seua maquinaria inactiva des de fa molts anys, es troba necessitat d’una urgent rehabilitació” (ETNOLOGIA, ficha 737).
  • Carrer del Molí.- [el ka’řer del mo’li] (39.482016, -0.440052 → 39.482485, -0.439803) Apareix al Llibre Padró (221) i a la relació urbana de 1876. Correspon a l’actual Carrer Gerardo Paadin, en la seua part superior, del principi a final salva un desnivell de 15 metres. Al fons del carrer es trobava el Molí.
  • Braç del Molí.- [el ‘břas del mo’li] (39.481374, -0.451178 → 39.481992, -0.439850) És un dels dos braços principals que s’obrin de la sèquia de QUART. S’inicia poc desprès del Partidor de Sant ONOFRE, i baixa prop del Pou de Sant ONOFRE, on pren l’aigua la Séquia del ROLLET. Al poc, arriba a l’Aqüeducte de la NÒRIA, on els dijous, es feia parada per subministrar aigua a l’Alqueria de Sant ONOFRE. Travessa fins a l’antic pas a nivell i baixa, pel Camí de MADRID fins al CASINO, anat pel marge esquerra de la carretera. Allí, s’enfila pel Carrer Baró de Càrcer fins el principi del Carrer Pizarro. El dijous, es feia una ampla parada per a que pujara de nivell i donar aigua al rec del DIJOUS. Una comporta el permet baixar pel desnivell del Carrer del Molí per donar força a les moles. La sèquia el recorre de dalt a baix per la dreta, un tram d’uns 40 metres a un desnivell del 37% per donar força al Molí. Després de donar força al Molí, l’aigua continuava regant les hortes de la Partida de L’ADMINISTRACIÓ i finalitzava arribant fins a la Partida de l’ALTER.
  • Partida del Molí.- [el mo’li] ( ≈ 39.482445, -0.439533) Apareix al Llibre Padró (91a), fent referència a les hortes que es trobaven prop del Molí dels FRARES. Segurament, a partir de mitjans del s.XIX passaria a englobra-se dins la Partida de L’ADMINISTRACIÓ.
  • Moli de Vent.- [el mo’li de ‘bent] (39.477523, -0.460108) A la cartografia de 1954, apareix a la Partida dels TERRERS, al mateix lloc on, a la cartografia de l’IGN (9) hi havia un mas amb motor de rec, la zona que va ser origen del barri de PORTA
  • Molí de VILA (vernissos)
  • Molí de VILA (farina)
moli.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:28 per 127.0.0.1