Eines de l'usuari

Eines del lloc


navarro

Els capbreus de 1663 al 1758

  • Al setembre de 1995, per al IV Col·loqui d’Onomàstica Valenciana celebrat a Ontinyent, Josep Ramon Sanchis Alfonso presentà una interessant comunicació anomenada Toponímia Rural d’Aldaia i Quart, publicada al butlletí interior de la Societat d’Onomàstica, vol. LXX-LXXI, editorial Comercial DENES, d’Ontinyent, 1997. A la comunicació, ordenats alfabèticament, s’arreplegava tots els topònims recollits a capbreus de la senyoria de Quart dels segles XVII, XVIII i XIX. Cal recordar que entre els privilegis corresponents al Monestir de Poblet, es trobava el nomenar escrivà que alçara acta fidedigna de tots els actes jurídics i mercantils que afectaven al senyoriu, i en particular els establiments i transmissions del domini útil de les terres de les que, cal no oblidar, el Senyoriu en tenia la propietat directa. De tots eixos actes, l’escrivà mantenia un manual, relació o memòria, el capbreu, a disposició del Senyoriu. La seua utilitat era fonamental, no sols per a poder justificar la posició del Monestir en qualsevol litigi, sinó especialment, per a poder mantindre el seu dret a percebre les nombroses contribucions en que estaven gravades les activitats dels vassalls El capbreu dona informació, no sols de l’acte jurídic, sinó també dels participants, la propietat sobre la que es feia la transacció i, el que és important per als nostres objectius, la situació on es trobava. L’autor de la comunicació, cronista d’Aldaia, fa un buidatge directe de les fons escrites, transcrivint el topònim i assenyalant si correspon a zona d’horta o de secà. També afegeix l’any i la referència documental on està pressa la cita. Per als objectius del nostre treball, la relació dels capbreus que ens interessa, nom de l’escrivà, anys que compren i arxiu on es troba el document, és la següent:
  • - Capbreus de Vicent Navarro de l’any 1663 al 1678 en l’Arxiu del Regne de València, secció Clericat nº 2776.
  • - Capbreus de Poncià Navarro de l’any 1681 al 1707 en l’Arxiu del Regne de València, secció Clericat nº 98.
  • - Capbreus de Miquel Fluixà de l’any 1744 al 1758 en el Arxiu de Protocols del Col·legi Corpus Cristi, El Patriarca, de València, amb les signatures del 7064 al 7070. Del llibres de 1749-51 i de 1758-59 s’hi conserva còpia a l’Arxiu del Regne de València, secció Clericat nº 1402 i 1626.
  • La comunicació de Sanchis Alfonso també inclou el buidatge dels topònims del Llibre Padró de Quart de 1813 i dels del Llibre del Cadastre de riquesa rústica i pecuària de 1897, referit en exclusiva al terme d’Aldaia. Al present treball les referències dels capbreus inclouran l’escrivà autor del manual, l’any i el foli on s’arreplega.
navarro.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1