Eines de l'usuari

Eines del lloc


eres

ERES

  • Segons DCVB, l’era és un espai de terra, generalment rodonenc, de deu a trenta metres de diàmetre, damunt el qual es posen els cereals o llegums per batre'ls i separar la palla del gra. A València eren comunes les eres poligonals, “amb cantons”. El diccionari també arreplega una accepció interessant: Era de rajoler, com a lloc pla on els rajolers estenen els rajols i altra obra d'argila o de terrissa.
  • Carrer de les Eres.- karrér de les éres (39.482668, -0.441888 → 39.481332, -0.439742) Es troba arreplegat als capbreus de Fluixà (1744, f. 62), on s’especifica “junto al Roll del Buch” (BUC). A més, hi ha ampla documentació al Llibre Padró (f. 30a), on s’arrepleguen almenys 42 cases al Carrer de las “Heras”. Més que un carrer, antigament, era un grup de cases aïllades del nucli central, format, junt al MOLÍ, el segon espai residencial del poble a l’edat mitjana, aïllat del nucli urbà. Als plànols de Suchet de 1813 s’aprecia clarament l’existència d’este segon nucli urbà, separat del centre que formaven el Castell i l’Esglèsia. Ha de ser ben antic, doncs si bé es trobava fora de la zona “protegida” pel Castell, gaudia de la proximitat amb totes les terres d’horta fins a Mislata. També apareix a la relació urbana de 1876, però esta vegada ja s’inclou l’ARQUILLO com un altre carrer del conjunt d’habitatges de la zona. El Carrer de les Eres, coincideix amb el final del Carrer Baró de Carcer i principi del Carrer Pizarro. Per la seua esquerra partia el Carrer del Molí. El seu nom, segurament, deu provindre perquè duia a les eres que es trobaven a la part alta (i més plana) del poble.
  • Roll de les Eres.- roll de les éres ( Ø 39.481907, -0.439696 → 39.478789, -0.435909 → 39.476392, -0.433910) Apareix a les ordenances de la Séquia de Quart de 1709. (GRINYÓ1, p. 102) Prenia l’aigua del Braç del MOLÍ i anava regant des del Camí del Cementeri fins a la sèquia de Mislata, la partida del seu nom i part de la Partida de la Foia. L’arribava l’aigua el dimarts, dijous i divendres, fins al migdia. Com que agafava l’aigua que sinó aniria a moure les rodes del MOLÍ, les ordenances de la séquia inclouen una sanció específica referida al moliner que tancara els rolls abans d’hora (GRINYÓ1, p. 104). A l’arribada a la sèquia de Mislata, recorre més de 200 metres paral·lela a ella, regant els camps de la seua marge dreta, fins que li desemboca els sobrants Encara que el tram d’arribada a la sèquia Mislata es troba en bones condicions, tota la resta que circula paral·lel a la sèquia mare es troba molt deteriorat, cobert d’herba i amb trossos totalment derruïts.

Tram final del Roll de les Eres El Roll de les Eres a punt d'arribar junt la séquia de Mislata

  • Partida del Roll de les Eres.- el rroll de les éres (≈ 39.480457, -0.440704) Apareix a l’any 1691 al llibre d’Arbitris (p. 118), i a les ordenances de la Séquia de Quart de 1709 (GRINYÓ1, p. 104) Al llarg dels anys, l’extensió de les edificacions en el nucli del Carrer de les Eres i finalment, la via del tren, han anat reduint l’espai de cultiu de la partida. Ara ocupa la zona de, per entendre’ns, on es fica el “mercadillo”, però a l’altra banda de la via, amb una profunditat al voltant dels 80 metres. Eren quasi 5 hectàrees de terreny, prop de 60 fanecades d’horta, en este moment sense cultiu, a la espera que es concrete la urbanització de tota la zona.
  • Partida de les Eres de l’ALCOTA.
eres.txt · Darrera modificació: 2013/11/10 22:29 per 127.0.0.1